Kompendium wiedzy o usługach rachunkowych

Typowe błędy księgowe i ich przyczyny

Typowe błędy księgowe i ich przyczyny
Rachunkowość firmy jest zagadnieniem złożonym, wymagającym od osób, które się nią zajmują szerokiej i aktualnej wiedzy, specyficznych cech osobowości, a przede wszystkim akceptacji rachunkowości jako ważnego i potrzebnego elementu firmy.

Rachunkowość, szczególnie w polskich warunkach prawnych, sprzyja niestety popełnianiu wielu błędów. Chociaż lista może być długa, najbardziej typowymi, które można spotkać są:

 • Nieuprawnione zaliczanie niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodu
 • Ujmowanie przychodów i kosztów w niewłaściwych okresach
 • Błędy merytoryczne, formalne i rachunkowe w posiadanych dowodach księgowych
 • Nieprzestrzeganie wymaganego prawem okresu przechowywania dokumentacji księgowo-kadrowo-płacowej
 • Nieprawidłowa klasyfikacja i wynikające z tego odpisy amortyzacyjne środków trwałych
 • Nieterminowe sporządzanie oraz składanie deklaracji podatkowych i ZUS

Przyczynami błędów w rachunkowości w przeważającej większości przypadków są:
 • Brak doświadczenia w rachunkowości, zapewniającego poprawną kwalifikację zdarzeń gospodarczych oraz ich właściwe ujęcie księgowo-podatkowe
 • Pozyskiwanie wiedzy z nierzetelnych bądź niezweryfikowanych źródeł Internetowych
 • Nieznajomość aktualnej linii orzecznictwa wpływającego na interpretację przepisów prawa podatkowego
 • Brak możliwości śledzenia zmian w przepisach
 • Nieuczestniczenie w szkoleniach prowadzonych przez ekspertów z dziedziny rachunkowo-podatkowo-prawnej, umożliwiających konfrontację posiadanej wiedzy
 • Brak cech osobowości sprzyjających prowadzeniu prac rachunkowych, takich jak: myślenie w sposób analityczny, skrupulatność, szczegółowość i terminowość
 • Postrzeganie księgowości w firmie jako "kuli u nogi"
 • Skłonność do omyłek
 • Pośpiech
Skutkiem tych błędów, jeżeli zostaną wykryte podczas postępowania wyjaśniającego lub kontroli skarbowej, jest odpowiedzialność karno-skarbowa przedsiębiorcy.
Profesjonalne biuro rachunkowe bierze pełną odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnym prawem, a w przypadku, gdy jego decyzje zostałyby zakwestionowane przez organy skarbowe, może zostać pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej przez przedsiębiorcę.

Powiązane artykuły

Tania księgowość
Tania księgowość

W obecnej sytuacji rynkowej występuje duża potrzeba ograniczania wydatków firmy do minimum. Jest to zrozumiałe i w pełni uzasadnione. Warto jednak wiedzieć, w jakich przypadkach może nie być to opłacalne...  DALEJ