Kompendium wiedzy o usługach rachunkowych

Tania księgowość

Przedsiębiorstwa zbyt często martwią się o koszty robienia czegoś, kiedy powinny martwić się o koszty nierobienia tego.

prof. Philip Kotler, Światowej klasy ekspert biznesu
Tania księgowość
W obecnej sytuacji rynkowej występuje duża potrzeba ograniczania wydatków firmy do minimum. Jest to zrozumiałe i w pełni uzasadnione. Warto jednak wiedzieć, w jakich przypadkach może nie być to opłacalne.

Księgowość zalicza się do działów firmy, nie biorących czynnego udziału w generowaniu przychodów, stąd bardzo często traktowana jest jako "zło konieczne", narzucone odgórnie przepisami prawa. Przy takim podejściu funkcje księgowości oraz wydatki na nią przeznaczane spychane są przez przedsiębiorców na margines. Tu kryje się pewna pułapka, bowiem właściciele firm zdają się czasem nie pamiętać o tym, że księgowość prowadzona z uwagą i pełnym zaangażowaniem może znacząco ograniczyć koszty wynikające ze zobowiązań podatkowych. 

Czy tania księgowość rzeczywiście jest tania?

Mówi się często, że tanio znaczy drogo. Czy w takim obszarze, jak obowiązkowa księgowość w firmie obawa ta jest również uzasadniona? Dla przedsiębiorcy istnieją dwa główne zagrożenia "taniej księgowości":

Wykrycie nieprawidłowości podczas postępowania wyjaśniającego lub kontroli skarbowej, skutkujące odpowiedzialnością karno-skarbowa przedsiębiorcy

Rachunkowość prowadzona bez posiadania wystarczającej wiedzy lub w sposób pobieżny, jest najczęściej przyczyną wielu nieprawidłowości. Gdy zostaną one wykryte, przedsiębiorca musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi.  Jeżeli księgowością nie zajmował się sam, lecz prace te powierzył podmiotowi wykonującemu zawodowo działalność prowadzenia ksiąg rachunkowych, może na drodze cywilnej żądać odszkodowania, w przypadku, gdy z tytułu nieprawidłowości poniósł straty finansowe. W zaistniałej sytuacji jednak to przedsiębiorca zawsze jako pierwszy odpowie za popełnione wykroczenia bądź przestępstwa skarbowe.

Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:
  1. nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,
  2. niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych
- podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

Artykuł 77 Ustawy o Rachunkowości

Przedsiębiorca odprowadza wyższe podatki niż jest zobowiązany

Odpowiedzialność przedsiębiorcy jest tylko jedną strona medalu. Negatywnymi konsekwencjami są nie tylko potencjalne straty z powodu popełnionych błędów, ale również koszty utraconych korzyści. "Tanie" biuro księgowe na ogół nie ma wystarczającej motywacji, aby w pełni zaangażować się w sprawy przedsiębiorcy. Nie będzie więc poszukiwać możliwości oszczędności i proaktywnie podsuwać najlepszych rozwiązań wpływających na wysokość odprowadzonego podatku i innych zobowiązań. Wynika to z faktu, że biuro pobierające niskie opłaty za swoje usługi musi obsługiwać jednocześnie znaczną liczbę klientów, aby wypracować założony zysk. Dlatego najprawdopodobniej będzie wykonywało jedynie "ustawowe minimum" wymaganych czynności.


Powiązane artykuły

Jak porównywać
Jak porównywać oferty usług księgowych

Jedną z pierwszych czynności, jakie zwykle wykonujemy porównując oferty jest porównanie cen. Zachowanie takie jest całkowicie naturalne, tym bardziej, że cechę, jaką jest cena, porównać jest bardzo prosto...  DALEJ