Kompendium wiedzy o usługach rachunkowych

Otwieranie działalności gospodarczej

Otwieram firmę
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność z entuzjazmem myśli o płynących z niej korzyściach. Przedsiębiorczość jednak nieodmiennie wiążę się z niepewnością, co do wielu spraw.
Osoba zakładająca działalność musi zaplanować nie tylko to, czym  będzie zajmowała się jej firma. Musi również podjąć istotne decyzje dotyczące aspektów podatkowo-prawnych. Najważniejsze kwestie, które są na początku do ustalenia to:

Organizacyjno-prawna forma działalności

Jest to bardzo istotne, zwłaszcza jeżeli działalność może być poprowadzona przez kilku wspólników. Umiejętna decyzja o prowadzeniu działalności w formie spółki kapitałowej, osobowej bądź cywilnej, pozwoli wyważyć pomiędzy zakresem osobistej odpowiedzialności a możliwością korzystnego opodatkowania.

Forma opodatkowania

Polskie prawo przewiduje następujące formy opodatkowania:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych
  • Podatek liniowy
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Karta podatkowa

Wybór jednak nie zawsze jest swobodny i zależy od spełnienia warunków określonych w ustawach podatkowych. Podobnie, jak w przypadku formy organizacyjno-prawnej, od wyboru formy opodatkowania zależą oczywiście skutki finansowe.

Rozliczanie podatku VAT

Osoba zakładająca działalność musi wybrać, czy dokonać rejestracji jako podatnik czynny i podlegać obowiązkowi rozliczania podatku VAT, czy też skorzystać ze zwolnienia, jeżeli w związku z charakterem działalności ustawa o podatku od towarów i usług na to zezwala.

Forma prowadzenia rachunkowości

W zależności od formy organizacyjnej jednostki oraz innych czynników, przedsiębiorca będzie zobowiązany prowadzić pełną rachunkowość, w formie Ksiąg Handlowych (KH) [link], bądź rachunkowość uproszczoną, w formie Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR). Pozostałymi możliwościami są karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Sposób prowadzenia rachunkowości

Przedsiębiorca będzie musiał wreszcie podjąć decyzję odnośnie tego, kto będzie zajmował się sprawami rachunkowo-podatkowo-prawnymi w firmie. Czy będzie to on sam, czy lepiej będzie, gdy zatrudni księgową bądź powierzy całą obsługę do wyspecjalizowanego biura.


Powiązane artykuły

Tania księgowość
Tania księgowość

W obecnej sytuacji rynkowej występuje duża potrzeba ograniczania wydatków firmy do minimum. Jest to zrozumiałe i w pełni uzasadnione. Warto jednak wiedzieć, w jakich przypadkach może nie być to opłacalne...  DALEJ