Kompendium wiedzy o usługach rachunkowych

Księgowość a rachunkowość

Księgowość a rachunkowość
W dziedzinie finansów funkcjonują pojęcia "księgowość" i "rachunkowość". Mają one różne znaczenia, ale w potocznej mowie, zwłaszcza w kontekście prowadzenia spraw firmy, często oznaczają to samo.

Księgowość jest w podmiotach gospodarczych ewidencjonowaniem stanu posiadanych składników majątkowych i źródeł finansowania. Polega na rejestrowaniu w ujęciu pieniężnym, a czasem także ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych powodujących zmiany w majątku i źródłach jego pochodzenia. Księgowość jest częścią rejestracyjną rachunkowości.

Rachunkowość jest pojęciem szerszym. Na rachunkowość składa się część księgowa, kalkulacyjna oraz sprawozdawcza. Ponadto, rachunkowość obejmuje trzy perspektywy, z których obserwowana jest firma. Są nimi:

Biorąc pod uwagę działalność usługową, świadczoną w szczególności w obszarze rachunkowości podatkowej, podmioty o charakterze biura rachunkowego, biura księgowego czy kancelarii rachunkowo-podatkowej realizują w praktyce ten sam zakres usług.


Powiązane artykuły